Παροχή υπηρεσιών αναδόχου για την Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη Εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου