Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσιών Ρυμούλκησης Μεταφοράς Οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσιών Ρυμούλκησης Μεταφοράς Οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού
Κατάθεση προσφορών μέχρι  3/5/2018

ΥΠ΄ΑΡ 17457 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς