Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων