Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την “Υπηρεσία περισυλλογής και στείρωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Διονύσου”