4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

Άγιος Στέφανος ..09/03/2012..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.124
Αριθ. Πρωτοκόλλου: …6212 ...
Αριθμός Συνεδρίασης: (4)2012

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..4η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την 14-3-2012.. ημέρα .. Τετάρτη. .. και ώρα .. 18:00 ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o:Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ο.Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην Δήμου Διονύσου στο κτηματολόγιο ως κοινόχρηστοι χώροι.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 2o:Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης για τα εντός οικισμού προ του 1923 οικόπεδα στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ.Στεφάνου και Άνοιξης. (εξ αναβολής).
Απόφαση

ΘΕΜΑ 3o:Λήψη απόφασης για την αλλαγή χρήσης οικοπέδου στην οδό Μακεδονομάχων στην Δ.Κ. Άνοιξης.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 4o:Διαβίβαση Περιβαλλοντικών Εκθέσεων για την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης Σταθμών Βάσης Κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE, σε διάφορες θέσεις εντός της Περιφέρειας Αττικής.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 5o:Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ’αριθμ. 145/2011 Α.Δ.Σ.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 6o:Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Ιορδάνη και Αργυρώς Πάραλη στο Ο.Τ. 52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών)
Απόφαση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παππάς Νικόλαος

Κοινοποίηση :
1.Δήμαρχος
2.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής
3.Επικεφαλείς συνδυασμών

AttachmentSize
apof_epz_2012_02_08.pdf267.86 KB
apof_epz_2012_02_09.pdf346.87 KB
apof_epz_2012_02_10.pdf309.29 KB
apof_epz_2012_02_11.pdf396.56 KB
apof_epz_2012_02_12.pdf344.81 KB
apof_epz_2012_02_13.pdf372.77 KB