1η συνεδρίαση ΕΠΖ 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 25/2/2019 και ώρα 10.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η 8η  Συνεδρίαση της ΕΠΖ στον χώρο συνεδριάσεων στο κεντρικό Δημαρχείο.