Απάντηση σε δημοσιεύσεις του «Οικισμός Πλατύ Χωράφι Διονύσου»

Αναφορικά με κείμενα - αναρτήσεις που έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα facebook του «Οικισμός Πλατύ Χωράφι Διονύσου» σχετικά με ενέργειες του Δήμου και του προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου κ. Αν. Μπάση για διάνοιξη δασικού δρόμου στην εν λόγω περιοχή επισημαίνουμε ότι :

1. Ο Σύλλογος «Οικισμός Πλατύ Χωράφι Διονύσου» απέστειλε έγγραφό στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου με αρ. πρωτ. 254/27.11.14 με τίτλο «Προτάσεις του Συλλόγου μας για την επίλυση των προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων της δημοτικής μας κοινότητας» έχοντας ως κύριο αίτημα τη διάνοιξη της οδού Μικρών Διονυσίων, ώστε να γίνει προσβάσιμη από τη Λεωφόρο Διονύσου.

2. Η Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Συλλόγου, απέστειλε έγγραφο με αρ. πρωτ. 18747/ 29-6-2015 προς το Δασαρχείο Πεντέλης (καθότι η περιοχή Πλατύ Χωράφι ανήκει στον χώρο προστασίας του Πεντελικού) με το οποίο ζητούσε να της γνωστοποιηθεί αν απαιτείται έγκριση – άδεια για τη διάνοιξη της οδού Μικρών Διονυσίων και αν αυτή απαιτείται, να χορηγηθεί. Υπήρξαν επίσης επανειλημμένες προφορικές επικοινωνίες του κ. Μπάση με το Δασαρχείο στις οποίες όμως του γνωστοποιήθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει διάνοιξη της οδού Μικρών Διονυσίων διότι βρίσκεται σε αναδασωτέα περιοχή.

3. Επειδή το Δασαρχείο δεν απάντησε εγγράφως, η Δημοτική Κοινότητα Διονύσου απέστειλε εκ νέου, έγγραφό της με αρ. πρωτ. 28849 / 19-9-2017 όπου ζητούσε και πάλι να δοθεί η άδεια να διανοιχθεί ο δρόμος των Μικρών Διονυσίων, αναφέροντας, επίσης, ότι αυτό είναι απαραίτητο για θέματα πυρασφάλειας αλλά και για να χρησιμοποιηθεί σαν οδός διαφυγής της περιοχής, σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς, λόγω του ότι υπάρχει μόνον ο κεντρικός δρόμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

4. Επειδή και πάλι δεν απάντησε εγγράφως το Δασαρχείο, η Δημοτική Κοινότητα επανήλθε εκ νέου για τρίτη φορά με έγγραφό της, με αρ. πρωτ. 25650 / 30-7-2018 όπου επίμονα και αναλυτικά ζητούσε και πάλι τη διάνοιξη της οδού ενώ απέστειλε και σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 29683 /18-9-2018 στη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης για το ίδιο θέμα.

5. Η Γενική Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το υπ. αριθμ. 4411/19-10-2018 έγγραφο, απάντησε τελικώς στα επανειλημμένα αιτήματα της Δημοτικής Κοινότητας, ότι: «από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι η οδός της οποίας την έγκριση διάνοιξης αιτείστε, διέρχεται από δασικές εκτάσεις, οι οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες συνεπεία πυρκαγιάς με την αρ. 5174/29-12-1998 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 7/Δ/18-1-1999) και έχουν επανακηρυχθεί για τον ίδιο λόγο με την αρ. 244/ 25-1-2010 απόφαση του του ίδιου Γ.Γ. (ΦΕΚ 35/Δ/3-2-2010) και προστατεύονται ως τέτοιες». Ταυτόχρονα ανέφερε στο έγγραφο σχετικά με τη διάνοιξη της οδού ως δεύτερης διεξόδου διαφυγής των κατοίκων σε περίπτωση κινδύνου πως «οι κάτοικοι της περιοχής εξυπηρετούνται επαρκώς από την παράλληλη ασφαλτοστρωμένη οδό Βωμού Διονύσου (…)». Απάντησε δηλαδή αρνητικά στα σχετικά αιτήματα παρά τις επίμονες οχλήσεις, τις συνεχείς επιστολές και τα επιχειρήματα της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και του προέδρου της κ. Αν. Μπάση.

6. Το έγγραφο - απάντηση της Διεύθυνσης Δασών γνωστοποιήθηκε στον Σύλλογο για να λάβει γνώση.

7. Τα αναγραφόμενα στη σελίδα facebook του «Οικισμός Πλατύ Χωράφι Διονύσου» περί «παράνομων επιχωματώσεων» στον χώρο λειτουργίας των δραστηριοτήτων των Ναυτοπροσκόπων Διονύσου είναι ανακριβή γιατί οι όποιες εργασίες έγιναν αφορούσαν απλά στη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου.

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο Δήμος, η Δημοτική Κοινότητα Διονύσου αλλά και προσωπικά ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Αν Μπάσης ενήργησαν με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ευσυνειδησία και μεγάλο ενδιαφέρον προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Συλλόγου «Πλατύ Χωράφι», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς αυτό να καταστεί δυνατό.