Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Περιπτέρου στη Δ.Ε. Σταμάτας με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.