2η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης , Κανάρη 3.