Υπηρεσίες Αναβάθμισης, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Εξοπλισμού του Ασύρματου Ευριζωνικού Δικτύου Διασύνδεσης τριών κτιρίων του Δήμου για ένα έτος