ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ