Διαγωνισμός για "Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης ΤΥ"