4η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332
Δροσιά,2/03/2012
Αριθ. Πρωτοκόλλου:5396
Αριθμός Συνεδρίασης: 4η/2012

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1.κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2.κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3.κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4.κ. Καρκούλη Νικόλαο

Κοιν:
Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Κ Δροσιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/10, και 95 παρ 4 του Ν. 9463/2006, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2012 και ώρα 14.00 π.μ. στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον για το λόγο ότι συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια των πολιτών α] από την ύπαρξη φθορών [ λακούβες κ.λ.π.] στο οδόστρωμα του οδικού δικτύου του Δ.Κ.Δροσιάς, οφειλομένων στην μη προσήκουσα εκτέλεση του έργου "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δήμου Δροσιάς" στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος
"Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξης 2007 -2013" από την ανάδοχο εταιρεία ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ, καθώς και από την μη ασφαλτόστρωση των ορυγμάτων του ως άνω έργου σε πολλούς δρόμους, και β] από την εν γένει εγκατάλειψη του έργου από την άνω ανάδοχο εταιρεία

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά της αναδόχου εταιρείας "ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ" για την κατασκευή του έργου
"Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δήμου Δροσιάς" στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος "Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007 -2013" και παντός άλλου υπευθύνου ή οιασδήποτε αρμόδιας αρχής και φορέα.
Απόφαση

Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Χαράλαμπος

AttachmentSize
apof_drosia_2012_08.pdf147.13 KB