Πρόσκληση για την 16η Τακτική Συνεδρίαση

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 π.μ. στην αίθουσα της Σχολικής Επιτροπής στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης.

Σχετικά έγγραφα: