Ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα του νερού

O Δήμος Διονύσου, έπειτα από αναφορές δημοτών σχετικά με δυσάρεστη οσμή στο νερό, ενημερώνει ότι έθεσε το θέμα στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ απάντησε: «Σχετικά με το θέμα οσμής στα Βόρεια Προάστια, σας ενημερώνουμε ότι υπήρξε μία σύντομης διάρκειας αλλαγή στην πηγή τροφοδοσίας των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού της ΕΥΔΑΠ. Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει αντιληπτή στους καταναλωτές εξαιτίας της διαφοροποίησης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου νερού (οσμή, γεύση). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συστηματικών ποιοτικών ελέγχων της ΕΥΔΑΠ, το νερό που διατίθεται προς κατανάλωση είναι πάντα σύμφωνο με τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας για το πόσιμο νερό».
Παρ΄ όλα αυτά, ο Δήμος Διονύσου απέστειλε, εγκαίρως, δείγματα νερού προς έλεγχο σε εξωτερικό εργαστήριο και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

s.jpg