Σημαντική η παρουσία του Δήμου Διονύσου στο συνέδριο «Διοίκηση και Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον Κλεισθένη»

Στο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», που συνδιοργάνωσαν πρόσφατα η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τ.Α. «Κλεισθένης», η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Καρπενησίου παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Διονύσης Ζαμάνης. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της πόλης του Καρπενησίου, από την Πέμπτη 25 έως το Σάββατο 27 Οκτωβρίου, με στόχο την παροχή ενημέρωσης και τεχνογνωσίας σε αιρετούς και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Δ. Ζαμάνης ήταν εισηγητής για την «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στους ΟΤΑ» με αντικείμενο της ομιλίας του, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Δήμου Διονύσου με το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγίου Στεφάνου με σκοπό την συνεχιζόμενη κατάρτιση των πολιτών, τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική συμβουλευτική.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν ως ομιλητές και συντονιστές, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, Γενικοί & Εκτελεστικοί Γραμματείς Δήμων & Περιφερειών, επιστημονικοί και ειδικοί σύμβουλοι δήμων, υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς και στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ.

Στο συνέδριο παραβρέθηκαν, επίσης, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Β. Δαρδαμάνης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικών Δομών κ. Π. Τσούκας.

003_6.jpg
002_10.jpg
001_11.jpg