Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου :"Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων δ.κ. Δροσιάς"