Σεμινάριο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση κινδύνων – κρίσεων

Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει με το ΝΠΔΔ ¨Η ΕΣΤΙΑ¨ την 29η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου (Λεωφ. Κρυονερίου 3), εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε εργαζομένους στους παιδικούς σταθμούς.

Σκοπός του εν λόγω σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και θα αφορά σε τρόπους αντιμετώπισης περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς και λοιπών φυσικών φαινομένων (σεισμός) και την εν γένει διαχείριση κρίσεων. Εισηγητής θα είναι ανώτερο στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το εν λόγω σεμινάριο δύνανται να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται με ελεύθερη είσοδο.

kloa.jpg