Η ΑΛΗΘΕΙΑ απέναντι στα ψέματα δελτίου Τύπου παρατάξεων της μειοψηφίας

Με έκπληξη διαβάσαμε δελτίο Τύπου παρατάξεων της μειοψηφίας όπου παρατίθεται σειρά ανακριβειών και ψεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και το έργο της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της σημερινής διοίκησης του Δήμου. Επειδή επιχειρείται να εμφανισθεί το άσπρο μαύρο και για την αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ απαντάμε:

Αλήθεια πρώτη, η σημερινή διοίκηση του Δήμου Διονύσου παρέλαβε το 2014 μία Διεύθυνση Περιβάλλοντος υποστελεχωμένη στο διοικητικό προσωπικό, με εκκρεμότητες για τη νόμιμη κυκλοφορία των οχημάτων της, με προβλήματα στη συντήρησή τους, χωρίς πρόγραμμα υπηρεσιών, χωρίς φακέλους αυτοκινήτων, με πολλά οχήματα του Δήμου μη λειτουργικά και ξεχασμένα σε συνεργεία, χωρίς στοιχεία για τους κάδους και τους τομείς καθαριότητας.

Από την πρώτη μέρα ξεκίνησε ένας τιτάνιος αγώνας για να αναδιοργανωθεί πλήρως η συγκεκριμένη Διεύθυνση και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους με παράλληλο στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες.

Αλήθεια δεύτερη, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος σε κάθε της διενέργεια προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών, απαραίτητων για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, ακολουθεί κατά γράμμα όλες τις προβλεπόμενες, απολύτως νόμιμες διαδικασίες. Η αναφορά περί σπατάλης εκατομμυρίων ευρώ σε αναθέσεις, είναι παντελώς ανακριβής, ψευδής και κακοήθης. Ο σεβασμός στο κάθε ευρώ του δημότη γίνεται με θρησκευτική ευλάβεια και αυτό αποδεικνύεται πασιφανώς σε οποιονδήποτε ανατρέξει στις διαγωνιστικές διαδικασίες και στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου.

Αλήθεια τρίτη, η ιδιαίτερα επιτυχημένη υπηρεσία φύλαξης των κτιρίων του Δήμου, η οποία έγινε με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, έχει κόστος 376.000 ευρώ και όχι 800.000, όπως ψευδώς αναφέρεται. Η υπηρεσία αφορά σε βραδινή περιπολία 10 επανδρωμένων οχημάτων, τα οποία καθημερινά διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα και ελέγχουν όλα τα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, απ’ άκρη σε άκρη, σε όλο τον δήμο μας. Πέραν του ότι η συγκεκριμένη Υπηρεσία έχει ενισχύσει, αναμφισβήτητα, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, έχει συνδράμει και σε δεκάδες περιπτώσεις ανάγκης των δημοτών. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι, μεταξύ άλλων, βοήθησε αποφασιστικά στο να σωθεί η ζωή ενός νέου ανθρώπου. Από μόνο του το γεγονός αυτό αρκεί για να κάνει «απόσβεση» του όποιου κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας. Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι μετά τον Δήμο μας, που ήταν από τους πρωτοπόρους στην προσφορά αυτής της υπηρεσίας στους δημότες, δεκάδες άλλοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα την επιλέγουν για να συνδράμουν στην ασφάλεια των πολιτών τους.

Αλήθεια τέταρτη, καμία άδικη «διάκριση» ή «δίωξη» δεν έχει γίνει σε οποιονδήποτε εργαζόμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου. Οι όποιοι έλεγχοι αφορούν σε υπηρεσιακές παραβάσεις και πρακτικές που δυσκολεύουν και σε πολλές περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η οποία είναι βασική υποχρέωση του Δήμου προς τους δημότες που καταβάλλουν δημοτικά τέλη και οφείλεται να γίνεται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Αλήθεια πέμπτη, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος με τη σημερινή διοίκηση του Δήμου για την πιο αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας έχει υλοποιήσει ένα πλήρες πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και βελτίωσής της, το οποίο μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, περιλαμβάνει :
• Ενίσχυση του στόλου του Δήμου με την απόκτηση 9 νέων οχημάτων ενώ αναμένονται και άλλα
• Απομάκρυνση των παλαιών οχημάτων από το αμαξοστάσιο μέσω διαδικασίας πλειστηριασμού, σε συνεργασία πάντα με τον ΟΔΔΥ
• Κατασκευή αίθουσας παραμονής των εργαζομένων στο αμαξοστάσιο και πλήρη ανακαίνιση και βάψιμο όλων των υπαρχόντων κτισμάτων
• Ενέργειες για ανεύρεση νέου, καταλληλότερου χώρου φιλοξενίας του αμαξοστασίου
• Τακτοποίηση των εκατοντάδων ημερών αδείας και ρεπό που οφείλονταν στους εργαζόμενους από την προηγούμενη διοίκηση
• Μεταφορά του κλαδοφάγου σε νέο χώρο όπου γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων
• Προμήθεια 500 και πλέον κάδων (μεταλλικών και πλαστικών) για αντικατάσταση και ανανέωση υπαρχόντων (στάδιο τελικής κατακύρωσης)
• Διαρκή έλεγχο και συντήρηση των οχημάτων με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση κατανάλωσης καυσίμων με μεγάλο οικονομικό όφελος για τον Δήμο
• Ενδελεχή έλεγχο των επισκευών των οχημάτων με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση δαπανών συντήρησης των οχημάτων με μεγάλο οικονομικό όφελος για τον Δήμο
• Δημιουργία πλήρους φακέλου για κάθε όχημα του Δήμου με πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων σε ισχύ, ταχογράφο όπου απαιτείται, τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιση
• Αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας των παλαιότερων απορριμματοφόρων με εγκατάσταση αυτοματισμών που τοποθετούνται στα σύγχρονα απορριμματοφόρα
• Καθιέρωση μηνιαίου προγράμματος υπηρεσιών και δρομολογίων
• Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment) για τις λειτουργίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου
• Τακτικές ενημερώσεις - εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και ασφαλούς χειρισμού εξοπλισμού εργασίας καθώς και ασφαλούς οδήγησης
• Ανελλιπή παράδοση σε όλους τους εργαζόμενους των Μέσων Ατομικής Προστασίας
• Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων με σύμβαση που έχει υπογραφεί με ιατρικό κέντρο για προμήθεια υπηρεσιών παροχής Ιατρικών – Εργαστηριακών Εξετάσεων και πολλά άλλα.

Αλήθεια έκτη, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και οι εργαζόμενοί της, που είναι συνοδοιπόροι στο έργο της, παρά τη μεγάλη μείωση του προσωπικού - λόγω κυρίως συνταξιοδοτήσεων – εργάζονται ακατάπαυστα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες. Χωρίς να παραβλέπονται τα όποια προβλήματα, και σε πείσμα όσων το μόνο που κάνουν είναι να γράφουν παντελώς ανακριβή και ψευδή κείμενα με σκοπό τη συστηματική συκοφαντία, Διεύθυνση και εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, με έργα και όχι με λόγια, για να υπάρχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα στις προσφερόμενες υπηρεσίες καθαριότητας προς τους πολίτες.
Αυτό έκαναν από την πρώτη στιγμή, αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν.

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Αγγελική Πέππα