Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για "Προμήθεια Παροχής Εργασίας Διαμόρφωσης–Εξωραϊσμού και Ανάπλασης της Πλατείας Αγοράς στη Δ.Κ. Σταμάτας" του Δήμου Διονύσου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.