Πράξη εφαρμογής εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου

Tα κάτωθι αποτελούν στοιχεία της 1ης Πράξης Εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή της ΔΕ Κρυονερίου, η οποία κυρώθηκε με την 11052/Τ-1064/21-4-92 Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής. Η κυρωμένη πράξη μεταγραφής έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείου Μαραθώνα, Τόμος 603 αρίθμ. 349.

Σημειώνεται ότι το αρχείο δεν περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου και τις μεταγενέστερες Διορθωτικές Πράξεις