Ορισμός Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικών Δομών

 Ορίστηκε με την υπ΄αριθ.πρωτ. 31288/3778/01-10-2018 Απόφαση Δημάρχου Διονύσου ως Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικών Δομών ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσούκας Παναγιώτης.