Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς του Αγίου Στεφάνου λόγω κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 01/10/2018 θα ξεκινήσουν εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Αγ. Σωτήρος και Καραολή & Δημητρίου στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου στο πλαίσιο του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος “ΒΡΥΣΑΚΙ” για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου» που εκτελείται την περίοδο αυτή από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ως εκ’ τούτου θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στα ακόλουθα τμήματα:
α. Στην οδό Καραολή & Δημητρίου από την οδό Πετζερίδη έως την οδό Μυστρά.
β. Στην οδό Αγ. Σωτήρος από την Καραολή & Δημητρίου μέχρι το τέρμα της.
γ. Στην οδό Αναπαύσεως από την οδό Αγ. Σωτήρος έως την οδό Αδάνων.
Οι εργασίες στον κόμβο των οδών Αγ. Σωτήρος και Καραολή & Δημητρίου αναμένεται να διαρκέσουν χρονικό διάστημα περίπου τριών (3) εβδομάδων.

Στο διάστημα αυτό θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο των οχημάτων των κατοίκων και όσων σχετίζονται με τη λειτουργία του Γυμνασίου – Λυκείου Αγ. Στεφάνου επί της οδού Αγ. Σωτήρος.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών & Χωροταξίας

Δημήτρης Ράικος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.