Ανακοίνωση για την αποκομιδή των απορριμμάτων

Λόγω στάσεων εργασίας εργαζομένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος δεν πραγματοποιείται αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018.
Παρακαλούνται οι δημότες να περιορίσουν τον όγκο των απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων που αποθέτουν προς αποκομιδή, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της καθαριότητας του δήμου και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.