Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών--συνντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Προϋπολογισμού : 246.574,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%