Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων.

Κατάθεση προσφορών μέχρι 13/8/2018.