Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την “Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στα Φορτηγά Απορριμματοφόρα Οχήματα του Δήμου”