Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ειδών Οδοσήμανσης

Κατάθεση προσφορών μέχρι  19/7/2018.

ΑΟΕ288/2018.

ΥΠ΄ΑΡΙΘ 23872/12-7-2018.