Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων
Κατάθεση προσφορών μέχρι16/7/2018
ΑΟΕ145/8-5-2018
ΥΠ΄ΑΡΙΘ 22383/10-7-2018 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ