Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων