Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων
Κατάθεση προσφορών μέχρι 4/7/2018
ΑΟΕ145/8-5-2018
ΥΠ΄ΑΡΙΘ 22323/27-6-2018 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.