Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες πλυσίματος κάδων

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.