Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη τριών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα Άθλησης για όλους

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Προθεσμία ενστάσεων έως και τη Δευτέρα 25/6/2018.