Ανάθεση υπηρεσιών για «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2016/679) (GDPR)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (2016/679) (GDPR)

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  23.994,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

ΤΕΛΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  18-06-2018 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ GDPR - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ676.37 KB