Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Ανάθεση Υπηρεσίας Κουρδίσματος Πιάνου για το 5ο Χορωδιακό Φεστιβάλ της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου