ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη μίσθωση κτιρίου για την στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου είναι η 8η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου(Λ.Λ. Μαραθώνος 29- Άγιος Στέφανος).