Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Συλλεκτήρων Ανακυκλώσιμων Οικιακών Απορριμμάτων Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου