Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου