Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση των υπηρεσιών του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Διακήρυξη μίσθωσης με ΑΔΑΜ195.4 KB