Προμήθεια υπηρεσίας καθαρισμού (αποψίλωση) οικοπέδων & κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία