ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ"

Ο Δήμος Διονύσου, προκηρύσσει  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ»
προϋπολογισμού Δαπάνης 1.150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24 %), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.