ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ,ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ )

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ,ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ )            ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.609,28€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   ΑΔΑΜ: 17REQ002404290                                                                                   CPV: 64110000-0 -Ταχυδρομικές υπηρεσίες & 79810000-5 -Υπηρεσίες εκτύπωσης

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.

AttachmentSize
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ & ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 20181.23 MB