Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και χρωμάτων