8η συνεδρίαση ΔΕ Αγ. Στεφάνου

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017, ώρα 18:00μ.μ.στα  γραφεία της της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου του Δήμου  Διονύσου  επί της οδού  Ε. Πεντζερίδη  αρ. 3.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.