Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης σε θέματα πολεοδομικής και δασικής νομοθεσίας.

Σχετικά έγγραφα: