ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.

AttachmentSize
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ_ΚΗΜΔΗΣ1.14 MB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΣΔ190 KB
ΤΕΥΔ_ΣΔ216 KB