Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017-2018