ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΕΠΕΙΓΟΝ: Αφορά τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Δήμο.

Σχετικά έγγραφα: