'Αδεια πολιτικού γάμου

Άδεια πολιτικού γάμου

-Αίτηση
-Ληξιαρχική πράξη γέννησης απο το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησής σας
-Για διαζευγμένους, Ληξιαρχικές πράξεις προηγούμενων γάμων στις οποίες να αναφέρεται ημερομηνια διαζυγίου
-Για χήρους, ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου
-Εφημερίδα με δημοσίευση γάμου
-Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
-Παράβολο 15 ευρώ
-Για ανηλίκους απαιτείται δικαστική απόφαση

Για Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα η άδεια γάμου εκδίδεται από το Δήμο κατοικίας τους.

Πληροφορίες:
Τηλ: 210 8004830-1
Φαξ: 210 6218202
Διεύθυνση: Ε. Πεντζερίδη 3, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565