Ανακοίνωση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Περίοδος 2017 -2018, για την εγγραφή παιδιών σε παιδικούς σταθμούς

Ενημερώνονται οι γονείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2017 -2018 για την εγγραφή παιδιών σε παιδικούς σταθμούς ότι η δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεκινάει στις 24/05/2017 και ώρα 12:00 και λήγει στις 09/06/2017 και ώρα 24:00.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι γονείς να ενημερωθούν από τον ιστότοπο www.eetaa.gr, αφού διαβάσουν τα συνημμένα της Ανακοίνωσης, Πρόσκλησης και τον ενδεικτικό κατάλογο των Δομών που συμμετέχουν.